Links

August 2020,Volume 23,No.23 Contents in Brief

2863 Community-based Management Recommendations of Patients with Decompensated Liver Cirrhosis
CHEN Juan,YIN Xuehong,MENG Qinghua
2872 Application  and Challenge of Novel Oral Anticoagulants in Patients with Nonvalvular Atrial Fibrillation
LIU Yue,REN Yirong,ZHU Huolan,WANG Fang
2877 Literature Review and Consideration of Factors Influencing Colorectal Cancer Screening in China
AN Jinhui,SUN Zhiping,LI Yuntao,LU Xuemei,JI Guozhong
2883 Efficacy and Mechanism of Simvastatin for Hematoma Absorption in an in Vitro Mouse Model of Intracerebral Hemorrhage
WANG Ruonan,ZHAO Dexi,LIU Liming,NIU Ping,CUI Yan,WU Jiuru
2890 Effect of Scavenger Receptor CD36 Gene Defect on Ambulatory Blood Pressure Rhythm and Metabolic Parameters in Patients with High-normal Blood Pressure
ZHANG Aijun,GUO Hongwei,FENG Qiong,YANG Fang
2895 Associations of Serum Adropin Level with Severity of Coronary Artery Disease and Slow Flow in Patients with Non-ST-elevation ACS
LU Zhifeng,CHEN Ximing,WANG Shixiang
2901 Comparative Study of Relationships of Pain with Dyskinesia and Quality of Life in Patients with Parkinson's Disease and Vascular Parkinsonism
YANG Haiting,YOU Heyang,YANG Chen,WU Lei,DING Xiaoling
2908 Clinical and Pathological Characteristics of ANCA-associated Vasculitis in Elderly Patients with Renal Immune Complex Deposition
LIN Mengjie,BAI Peijin,CHEN Shizhi,ZHANG Jun,LI Yinan,DING Xin,HE Jinxuan,ZHANG Yong
2913 Correlation between Advanced Glycation End Products and Progression of Osteonecrosis of the Femoral Head
PANG Fengxiang,CHEN Xiaojun,HE Xiaoming,SHEN Yingshan,YANG Fan,GONG Shuidi,CHEN Lixin,LI Weifeng,FANG Bin,HE Wei,WEI Qiushi
2918 Immune Reconstitution in Adult HIV/AIDS Patients after Long-term Antiretroviral Therapy
TAN qing,ZHOU Zhonghui,YAN Dongmei,LIU Huanxia,HE Shenghua
2923 Effects of Chronic Disease Burden on Anxiety and Depression in Elderly Patients
WANG Zhen,SUN Jing,ZHANG Youyang,LI Yuhang,MA Xiaoyu,MA Wenlin,LU Lijuan
2927 Effect of Problem-solving Therapy on Anxiety,Depression and Self-management Ability in Patients with Gestational Diabetes Mellitus
JIA Zhihui,ZHANG Xianxian,ZHANG Boya,ZHANG Lixia,CHENG Yuanzun
2933 Effect of Information-Motivation-Behavioral Skills Model-based Health Education in Parents of Children with Depressive Disorders
LU Heli,SUN Weiming,DONG Xiangli,GUO Ming,HUANG Xiaoqin,XU Xi,HU Feihu
2938 Research Advance of Anxiety and Depression in Patient with Percutaneous Coronary Intervention
WANG Juan,ZHANG Yulong ,ZHONG Yi,LIU Zhiwei ,LI Wenzheng ,XIA Lei ,QIAN Guangbing,LIU Huanzhong
2944 High- and Low-viscosity Cement Vertebroplasty for Osteoporotic Vertebral Compression Fractures:a Systematic Review of 36 Randomized Controlled Clinical Trials
ZHAO Jinlong,PAN Jianke,HUANG Hetao,HAN Yanhong,ZENG Lingfeng,LIANG Guihong,LIN Jiongtong,LI Jiahui,WU Ming,HOU Senrong,LIU Jun
2956 Effect of Moxibustion with Ramie Threads Processed with the Zhuang Medicine on Serum Uric Acid and Joint Function in Patients with Gouty Arthritis: a Meta-analysis
DENG Kaifeng,CHEN Rilan,LI Shuzhen,ZHU Shengwang,YAN Jiaxing,GAO Qianqian,MA Yinglu,ZHU Ying
2964 Clinical Application of Genvoya? in Adult HIV/AIDS Patients
TAN Qing,ZHOU Zhonghui,HE Shenghua
2969 Application and Research Progress of Ozone in Clinical Pain Medicine
WEI Yingcheng,LIANG Xiaohang,WU Xiaomei,HUANG Yecheng,QIN Xiyang,YANG Xian,ZHANG Xueping,WU Xi,YAN Jie,JIANG Jinwen,JIANG Bingyi,WU Xiayuan
2975 Indications and Precautions of Intrathecal Drug Infusion Devices for the Treatment of Cancer Pain
ZHAO Rui,YANG Liqiang
2981 Prevalence Survey of Overweight,Obesity and Central Obesity among Community-living Residents in Beijing's Pinggu District
ZHAO Zihou,KONG Xiangshuang,WANG Lianying,GUO Guangxia,LI Yufeng
2987 Prevalence and Influencing Factors of Albuminuria among 50-60-year-old Community-dwelling Adults
YUE Xiaodong,SHEN Jinhua,HUANG Aimin,WANG Danjing,PU Jianping,SHEN Chunfeng,CHE Dan,XU Zhong,HUANG Min

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1