Links

August 2020,Volume 23,No.22 Contents in Brief

2735 Significance and Challenges of Patients' Online Access to Their Electronic Health Records in Community Health Service Centers
PANG Hui,YAO Mi,GAO Chang,CHI Chunhua
2741 Enlightenment of the Typical Models of Integrated Delivery System Abroad to the Development of Integrated Health Management System in China
XIONG Mei,WU Jia,LIU Lixia,LIAO Xiaoyang,ZHAO Qian
2749 Experiences of New Family Physicians Finding Jobs with Obstetrical Care in the USA
Aimee R Eden,Tyler Barreto,Elizabeth Rose Hansen
2757 Quantitative Analysis of China's Rural Doctor Policies from the Perspective of Policy Tools
LIU Yongwen,DAI Mengna,GUO Jing,YANG Jie,ZHANG Jianhua
2763 Research Progress on the Leadership of Managers in Primary Medical Institutions
YANG Sen,SHI Jianwei,JIN Hua,CHEN Chen,WANG Zhaoxin,YU Dehua
2768 Effectiveness Evaluation of Policies Related to the Implementation of Hierarchical Medical System in Shanghai Using Econometric and Knowledge Mapping Techniques
HE Weipeng,XIANG Nan,YANG Yuchen,RENA·Aximu,ZHAO Liying,CHENG Wei
2775 Establishment and Preliminary Application of Nursing Home Services Expectation-Satisfaction Model in the Elderly
ZHU Zhu,YAN Wu,JIANG Haiting,WANG Xuanxuan,ZHU Ya,XIA Yingqiu,CHEN Jiaying
2783 Work Stress of Doctors in Towns and Villages under the Contracted Family Doctor Service Model:a Comparative Study
WANG Meinan,WANG Yiting,LIU Rugang,QIAN Dongfu
2788 Training Needs of Family Carers in Urban Areas of Beijing:a Qualitative Study
CHEN Zhaojuan,LU Xiaoqin,ZHANG Xiangdong,WANG Dongrui,SONG Xia,WEI Yun,ZHAO Yali
2793 Prevalence of Asymptomatic Kidney Stones among Community Residents over 40 in China:a CT Survey
LOU Luxin,YU Aihong,LI Kai,YIN Lu,CHENG Xiaoguang,LI Wei
2797 The Risk Factors of Cardiovascular Disease in Patients with Essential Hypertension
CUI Weifeng,LIU Xiaoxiao,HAN Jingyi,FAN Junming
2804 The Relationship between Sleep Quality and Sarcopenia in the Elderly
YAO Xuemei,LI Meiyan,WU Dong,XIAO Hui
2809 Clinical Characteristics of Obstructive Sleep Apnea-hypopnea Syndrome Patients with Different Degrees of Obesity
ZHANG Maowei,CHEN Bi,ZHU Jiechen,LIU Yanan,ZHAO Ling,JI Lei,LIU Wenjing,ZHU Shuyang,ZHANG Wenhui
2815 Relationship between Red Blood Cell Parameters and Coronary In-stent Restenosis
NAN Jing,CHEN Ce,LI Hong,MENG Shuai,HU Hongyu,JIA Ruofei,CHEN Wei,YE Huiming,LEI Licheng,REN Lihui,JIN Zening,PENG Jianjun
2820 Vitamin D Status of Children Aged 0-14 in Inner Mongolia
QU Jianping,CHEN Guimei,SONG Yuwei
2825 Training Needs of General Practitioners in the Community Health Center within a Compact Medical Consortium
AN Kang,SU Qiaoli,XU Jiao,ZHU Yuan,ZHOU Yiling,QU Furong,CHEN Xiangyang,ZHOU Youlian,AN Zhenmei,LI Shuangqing,LI Sheyu
2831 Status of Continuing Medical Education in Medical Professionals in Yuetan Community Health Center,Xicheng District,Beijing
JI Yan,SUN Yange,YAN Chunze,DING Jing
2837 Discussion and Reflection on the Current Situation of Humanistic Quality Education of General Practitioners
LIU Ying,HUANG Liting
2841 Sociodemographic Inequalities in the Prevalence and Treatment of Chronic Non-communicable Diseases:a Concentration Index Decomposition Analysis
WU Shuang,HE Liping,LI Xiaomei,YU Zhen,MENG Jinliang,MU Fengting
2846 The Effect of Cognitive Frailty on the Hospitalization Expenses of the Elderly with Comorbidity
ZHANG Rong,YANG Ying,LI Zheng,CHEN Shanping,FU Liangxiu,XIAO Qiaofang,WANG Ziqi
2852 Activities of Daily Living and Depressive Symptoms in the Chinese Elderly
CHEN Jinfeng,FANG Mingwang,XIAO Chenghan,MA Xiao
2856 Sedentary Behavior and the Risk of Depression in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
WANG Ya,SUN Juan,ZHANG Xiaoyi,HE Hong,GAO Jing,YIN Lirong

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1