Links

July 2020,Volume 23,No.19 Contents in Brief

2351 Reform Progress and Development Strategy of General Practitioners Training and Incentive Mechanisms in China
QIN Jiangmei,LI Sisi,LIN Chunmei
2359 Effectiveness of the Management Training Module of the "Spring Seedling Project" Zhaotong Program:a Case Study
GU Jie,ZHU Shanzhu,YAO Zongqiang,ZHANG Kan,WANG Ling,CHEN Taojian,TANG Juntao,
PAN Zhigang,GONG Jian,SHOU Juan,YANG Hua,DU Zhaohui,LI Wenjiao,MAO Xiuying,
YE Minghao
2366 Comparison of General Practice Residents' Attitudes and Perceptions about Training in Two Programmes in China:a Mixed Methods Survey
LIAN Siqing,XIA Yu,ZHANG Jinzhi,HAN Xiaoning,CHI Chunhua,Michael D Fetters
2374 The Situation of General Practitioner Education after Graduation in Chongqing from 2015 to 2018
LIU Yan,PAN Lun,HE Ping,LIN Yiyi,CHENG Sanuo,ZHANG Dongqing
2379 Theoretical and Practical Exploration of Multi-level,Classified and Stratified Prevention and Control of COVID-19 in Communities Based on a Seven-color-coded Population Management Model
ZHANG Tao,ZHANG Yimin,LI Yan,CHEN Dongdong,LI Jue,ZHU Shanzhu
2385 Effectiveness Analysis of the Intelligent Family Physician-Optimized Collaborative Model of Fangzhuang Community for COVID-19 Joint Control and Prevention
WEI Xuejuan,NIE Huiyao,WU Hao,GE Caiying,WANG Li,CHEN Ying,GAO Wenjuan
2390 Bibliometric Analysis of the Research Hotspots of Hierarchical Diagnosis and Treatment in China
YUAN Chengju,YU Changyin,ZHANG Nian,CHENG Mingyang
2396 Impact of the Implementation of Contracted Family Doctor Services on Residents' Healthcare-seeking Behaviors:an Empirical Study Based on Propensity Score Matching
SUN Huajun,TIAN Hui,DU Yue
2401 Construction of the Health Management Path of Blood Vessel and Its Application in General Practice
ZHU Wenhua,CHEN Liying,QIU Lifeng,LU Meijia,FANG Lizheng
2406 Problems in the Implementation of Zero-profit Drug Policy in Primary Healthcare Institutions in Beijing
LU Xueqiu,XU Yanling
2412 Development Prediction and Operation Research of "2+X"-type Family Doctor Team in Xinjiang's Urban Community Health Organizations
MA Guofang,WANG Xiaona,WANG Xin
2417 Impact of Arterial Stiffness Level on Cognitive Function among Diabetic Patients
LI Jing,YUAN Jinhuan,WANG Meng,ZHANG Yajing,CHEN Shuohua,WU Shouling,WU Yuntao,
GAO Jingsheng,GAO Bixia,WANG Jinwei
2423 Prevalence of Thyroid Nodules in Health Checkups and Its Relationship with Metabolic Diseases
ZOU Bing,WANG Xin,SUN Li,ZHOU Yan,CHEN Zongtao
2429 Osteoporotic Fracture Risk Prediction Value of Fracture Risk Assessment Tool(FRAX?) in Middle-aged and Elderly People in Shanghai
ZHAO Xiao,ZHANG Zhenlin
2435 Relationship between Non-high-density Lipoprotein Cholesterol Goal Attainment and Prognosis in Patients with Coronary Heart Disease after Percutaneous Coronary Intervention
LIU Yuting,MA Huan,YIN Han,YU Xueju,LIU Guihao,WANG Ping,GUO Lan,GENG Qingshan
2441 Heart Rate and β-blocker Use in Young and Middle-aged Hypertensive Patients in Shenzhen
LI Xiaoling,MIN Min,QIU Yanxia,Ren Li,XU Chao,JIA Nan
2446 The Relationship between Serum LRG1 Level and Urinary Albumin-to-creatinine Ratio in Patients with Type 2 Diabetes
ZHANG Jun,YU Jing,HAN Yanqiu,REN Huijuan,SU Xiaotian
2451 The Overall Support of Medical Social Work Intervention in Chronic Disease Self-management
WANG Suming,WANG Zhizhong,YAO Shangman,QI Jian
2458 Effects of Hospital-Community-Family Model on Weight Management of Obese Children and
Adolescents
LIU Fang,LI Xin,YE Minghao,ZHOU Lulu,MA Mengyao,ZHANG Qiao,YAO Rong,ZANG Bei,
HONG Li,LIU Yunman,YU Xiaodan
2462 Application of Health Coaching in Self-management of Hypertensive Patients
MA Lin,WANG Fuli,LI Yachai,BI Lingli
2467 Research Progress on Frailty in the Elderly with Acute Coronary Syndrome
WANG Lina,JIANG Chunyan,LI Hongwei
2472 Advances in Research on the Effect of Female Reproductive Factors on Stroke
BAI Xuejie,ZHOU Hongzhen,LI Muling,HU Ruidan,HOU Jiakun,LIU Yangyang

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1