Links

March 2020,Volume 23,No.8 Contents in Brief

889 Interpretation of 2019 CPS Position Statement:Standards of Diagnostic Assessment for Autism Spectrum Disorder
LIU Yun,LI Zhibin,XU Kaishou
896 Research Progress and Strategies on Family Intervention of Children with Autism Spectrum Disorder
ZOU Zhuo,LIU Yun,HUANG Haoyu,LIU Chunming,CAO Xuanlan,ZHANG Yangping
904 Application Value of ECG R Wave Pulse Wave Velocity in the Diagnosis of Carotid Atherosclerosis
ZENG Xianghui,LUO Jianping,LAI Hengli,LI Xiaobo,LIU Weibin
909 Value of Advanced Glycation End-products in Skin Measured Noninvasively in Community-based Screening of Type 2 Diabetes-related Vascular Complications
XING Meiyan,JIANG Tian,XIA Li,ZHANG Yi,XU Juan,LUO Li,HU Honglin,ZHAO Guangbi,LIU Yong,WANG Yikun,XIA Yingwei,ZHANG Qiu
915 Distribution Characteristics of Pathogenic Bacteria in Different Severity Grades of Recurrent Diabetic Foot Infection
XIE Shuyong,NIU Min,SHEN Jinfu,LUO Li,ZHANG Qiu
919 Effect of Flexible Fasting on the Improvement of Central Obesity
LIU Henan,DENG Yingfang,LU Ning,GONG Wenjing,SUN Changqing,ZHANG Chenggang
925 Efficacy of Montelukast in Treating Symptoms and Recurrent Wheezing after RSV Bronchiolitis in Infants
WANG Zhiyong,LI Shuqing,QIAN Xiuling
931 Etiological Factors of Recurrent Spontaneous Abortion
ZHANG Qinghua,PAN Jing,YAO Liyan
935 Genetic Study of Pathogenesis of Graves' Disease
ZHAO Defa,TENG Weiping,TENG Xiaochun
942 A Meta-analysis of Association between Sleep Disturbances and Suicide in Patients with Mental Disorders
QIN Li,ZHOU Yuqiu,WANG Weiliang
949 Comparison of Medium and Long Term Efficacy and Complications of Different Surgical Methods in the Treatment of Female Stress Urinary Incontinence:a Network Meta-analysis
LIANG Yunxiao,HE Tianji,WEI Erdong,ZHOU Baotong,GE Bo
959 The Medical Professionalism Study in America and Its Enlightment to China
HE Feiying,LIAO Shengwu
964 Job Satisfaction and Influencing Factors in the First Batch of Community Health Workers Delivered Pilot Family Doctor Services in Guangdong Province
ZHENG Chanjiao,CHEN Baoxin,HUANG Zhijie,SHEN Huanyu,OU Weilin,ZHANG Dongying,WANG Jiaji,ZHOU Zhiheng
969 Analysis of the Utilization of Medical Resources in Different Treatments of Acute ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Inpatients
CHEN Aiming,TIAN Lin,QIU Hengjia
974 Hypertonic Glucose Versus Lauromacrogol with Cyanoacrylate Sandwich Therapy for Gastroesophageal Variceal Hemorrhage:a Cost-effectiveness Analysis
LIN Qiuman,WANG Guiliang,QIU Ping,XU Linfang,GONG Min,HAN Ming,LI Xing,WEN Jianbo
980 The Economic Evaluation of Antibiotics in the Treatment of Pulmonary Infection with Acinetobacter Baumannii Based on Decision Tree Model
SHI Falin,DING Lili,YAO Xinbao,WANG Chunxiang,LEI Jun,HE Wenying
985 Fever,Variable Rashes,and Gastrointestinal Hemorrhage:a Case Analysis
SHU Jing,HE Qiang,CHEN Fang,MO Xin
989 Interstitial Pneumonia Caused by Cladribine in the Treatment of Classic Hairy Cell Leukemia:a Case Report and Literature Review
FU Leihua,GE Guoxing,FU Jiaping,ZHANG Zhijian,HONG Pan,FENG Weiying
993 Advances in Geriatric Syndrome and the Application of Comprehensive Geriatric Assessment
LI Huifang,YANG Guirong,YANG Changchun
998 Recent Advances in Correlation Studies of RDW and Acute Pancreatitis
WANG Wenmei,ZHANG Jingli,ZHANG Hairong
1003 Research Progress on Biomarkers in Early Diagnosis of Pediatric Cerebral Palsy
WANG Jing,LIU Yun,DENG Xiaoli,ZHANG Yangping
1008 Research Progress on Sleep Physiology and Sleep Disorders During Pregnancy
BAI Lijuan,WU Jianjie,ZHANG Yutao,WU Kewen

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1