Links

February 2020,Volume 23,No.6 Contents in Brief

633 Clinical Diagnosis and Treatment Strategy of Children's Bronchial Asthma——Suggestions of Shanghai Pudong New Area / Fengxian District Expert
YIN Yong,LU Yanming,QIAO Jing,ZHUANG Cheng,LIU Fang,LIU Lixiao,LI Junxia,LI Hengtao,ZHANG Jinping,ZHANG Lei,ZHAO Liebin,ZHAO Yun,YU Jun,XU Jian,GUO Yanfang,SHENG Qiuming,LIN Jixiang,LIU Tianwei16,HUA Yingxue,ZHANG Tao,CHEN Haiying,GU Yu,TANG Lan
644 Recent Advances in Research on Admission Criteria for Hospice Care
ZENG Jie,JIN Lei,SUN Yao,PAN Li,LI Yafang,SHI Baoxin
649 Hospitalization Cost and Its Structural Variation for Four Kinds of Malignant Tumors in China from 2013 to 2017
SONG Yannan,YIN Wenqiang,LIU Min,LI Qiusha,LIU Qian,HUANG Yanan,XU Xiaofeng,HUANG Dongmei
656 Serum Uric Acid Level and Plaque Characteristics Assessed by Intravascular Ultrasound in Elderly Patients with Coronary Heart Disease
QIN Weibin,HE Guixin,LIN Lin,LIU Pengye,CHEN Yalu,REN Jiayi,CHEN Tianyu
662 Screening Results Analysis of Colorectal Cancer in Diabetic Patients in Communities
YANG Junhua,ZHANG Wei,YANG Anqing,QIN Zhengwei,LIU Yan,HUA Yun,HUA Hongmei,GUO Xi
667 Effect of Bredinine Combined with Middle Dose Glucocorticoid in the Treatment of IgA Nephropathy
XIONG Yan,XU Chuanwen,HUANG Jie,XU Yanmei
672 Effect of Electroconvulsive Therapy on Amplitude of Low Frequency Fluctuations and Related Brain Network Changes in Elderly Depressive Patients
KONG Xiaoming,SUN Yan,ZHU Defa
678 Predictive Value of Testicular Volume and Reproductive Hormone Levels on the Presence and Absence of Spermatozoa in Testis of Patients with Non-obstructive Azoospermia
HU Haorui,ZHOU Xiaoming,LIAO Ming,XIE Fanggang,WEI Xing,CHEN Jin,DU Yiqiao
682 Expression of TIP30 in Gastric Cancer and Its Relationship with Prognosis
LIU Qingwei,LI Yong,TAN Bibo,FAN Liqiao,ZHAO Qun,LI Zhaoxing,YANG Peigang
688 Occurrence and Gene Mutation of Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency in Neonates in Hainan Province
ZHAO Zhendong,WANG Jie
692 Bioinformatics Analysis of Myelin KLF5 Deficiency Inhibiting Abdominal Aortic Aneurysm Formation in Mice
CHANG Quan,ZHANG Nana,MA Dong
699 Reflection on How to Integrate New Technology into Community Information System and Serve Family Doctors to Sign Contracts from the Perspective of First-line General Practitioners
CAO Zhibin,ZHONG Ling,WU Zebing
703 Development Status and Prospect of County Health Care Unit in Zhejiang Province
CHEN Yangyang,LIU Ying,ZHU Xiancheng,REN Jingjing
707 Analysis of Risk Factors Related to Type 2 Diabetic Kidney Disease based on Physical Examination
ZHENG Shuping,YUAN Hong
712 Establishment and Verification of a Risk Prediction Model of Diabetic Retinopathy in Patients with Type 2 Diabetes in the Community
ZHU Xiayuan,WU Hao,GE Caiying,CHEN Ying,ZHAO Xinying,KONG Min,GAO Wenjuan
716 Risk Factors for Atherosclerotic Cardiovascular Disease among 45-55-year-old Residents Receiving Outpatient Care:a Survey from a Community in Shanghai's Xuhui District
SHEN Delei,CHEN Hao,ZHAO Chao,LIANG Huifeng,YI Chuntao
721 Effect of Healthy Eating Plate on Blood Glucose Control in Diabetic Patients in the Community
LI Peng,FANG Yuewei,CHEN Jufei,TONG Zhendong,WU Jingya
726 Development of a Structured Treatment and Education Program for Hypertension
LI Lin,AN Yanling,LIU Keke,LI Jun,JIANG Hua,LI Mingzi
733 Changes in Medical Labels:Emotional Experience of Patients with Mild Cognitive Impairment
ZHANG Xiuxiu,SUN Huimin,WANG Jinbo,HUANG Rongrong
737 Research Progress of Mechanism of Type D Personality on the Development of Coronary Heart Disease
YI Huijie,LIN Ping,LI Ling,WANG Yini
742 Evidence Summary for Arteriovenous Fistula Protection in Maintenance Hemodialysis Patients
NIE Yulu,SHI Yuexian,HOU Jiaohui,MA Li
747 Bibliometric Analysis of Deprescribing on Web of Science
PAN Jianjiang,XU Zhijie,ZHU Yue,FANG Lizheng
755 Quantitative Analysis of Literature Research of General Practitioners in China from 2014 to 2018
ZHANG Zhaochun,HU Haiyuan,LI Chuangwei,ZHANG Yili

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1