Links

February 2020,Volume 23,No.5 Contents in Brief

505 The Interpretation of 2019 ESPEN Guideline on Home Enteral Nutrition
YOU Qian,HU Wen,SHI Lei
511 Recent Advances in Uric Acid and Chronic Kidney Disease-mineral and Bone Disorder
ZHU Xiaoyu,JIANG Lili,WEI Yudan,ZHANG Yangyang,HUANG Xiu,DU Yujun
516 Advances in Research on Evaluation of Cerebral Collateral Circulation
CHU Bao,ZHANG Jijie,DONG Lipeng,HE Weiliang,LI Litao,WANG Hebo
525 Changes in LL-37 Levels in Children with Recurrent Upper Respiratory Tract Infections after Vitamin D Supplementation
WANG Boyu,BAI Jinxiu,JIA Hao,ZHAN Yaowu,XU Yuehong
529 Application of Arteriosclerosis Detection and Correlation Study of Serum Transforming Growth Factor-beta 1 and Connective Tissue Growth Factor in the Elderly
GU Jingyu,WU Xiao,ZHANG Ting,SHA Jiangming,SHAO Rong,ZHENG Ruolong,CUI Junyou,YIN Quanzhong
534 Nutrients Intake in the Third Trimester and Associated Factors of Delayed Onset of LactogenesisⅡ in Maternal Women
DING Peipei,ZHAO Mei,ZHANG Fengying,WANG Lulu,YAO Jing,QIU Jie,WANG Xueya,LIU Ling
540 Effect of EMG Biofeedback Therapy on Post-stroke Shoulder Subluxation with Different Stimulus Parts and Direction of Movement:a Differential Analysis
CHEN Bo,YU Jihua,TANG Yan,ZHANG Chi,CHEN Ruyan,XU Fangyuan
547 Effects of Endoscopic Treatment Combined with Partial Splenic Artery Embolization on the Patients with Hepatic Cirrhosis Combined with Hypersplenism and Esophageal and Gastric Varices Bleeding
LIN Qiuman,WANG Guiliang,QIU Ping,XU Linfang,GONG Min,HAN Ming,LI Xing,WEN Jianbo
553 The Application of B-type Natriuretic Peptide Detection in Hospital Level among Inpatients with Heart Failure in China
CHAI Lin,BAI Xueke,SU Meng,TIAN Lei
559 Support for and Satisfaction toward Bidirectional Referral System among Xuzhou's Residents:a Survey
SUN Hong,MIAO Chunxia,LI Hanhan,ZHUO Lang,JIANG Jinxing,XU Jianqiang,WANG Wenhai,ZHAO Shihong
566 Efficacy and Safety of Virtual Reality for Stroke Rehabilitation:an Overview of Systematic Reviews
ZHANG Xingxing,DUAN Hongwei,ZHOU Chen,WANG Xiaoxiao,WANG Aihong
573 Was Conventional Ureteral Stenting Required before Flexible Ureteroscopy?A Meta-analysis
LIU Junbo,JIANG Guo,CHEN Xiaobin,ZHOU Wenhao,YU Ruichao,WU Tao
580 Construction of the Base of Pre-pregnancy Health Care Network:a Community-based Exploration
LIN Meijuan,QIAN Xiaozhong,CHEN Xiong,NI Hengru,LU Zhiren,YAO Yunfang,SHI Xuehua
585 Development of Community-based Osteoporosis Prevention and Treatment Pathway Based on Bidirectional Referral Patterns
ZHOU Peng,YANG Lan,XUE Bin,WEI Yangyang,WU Yinghua,WANG Xiaoqin,LIU Haijiao,HU Jiankang,YI Chuntao,GU Wenqin
593 Relationships of Hypertension and Diabetes with Cognitive Function among Community-dwelling Middle-aged and Elderly Population
WANG Yanning,TANG Zhihao,CHEN Jialin
598 Influencing Factors of Frailty Syndrome in Elderly People in the Community
QIN Li,LIANG Zhenzhen,GE Libin,CHEN Liang,HUO Yongyan,LI Qiang
604 Prevalence and Influencing Factors of Hyperuricemia in Aged Physical Examination Population
CHEN Jianfeng,MA Bin
611 Related Factors for Sarcopenia in Elderly Hospitalized Patients with Chronic Diseases
WANG Nan,WEI Yanan,LIU Jie,WANG Jingtong
617 The Scope of General Practice Viewing from Removal of Ear Wax,Fishbone in the Throat and Foreign Body in the Eyes are Commonly done by General Practitioners,etc
PEI Linxi,WU Hanji,WEI Xinping
620 4P Model-based Consultation Pattern in Whole-person Care by the General Practitioner:Analysis of One Case of Generalized Muscle Beating
LIU Ruihong,CHEN Zhiyuan,HUANG Zhiwei
623 Postoperative Diagnosis and Treatment of One Case of Thyroid Cancer:a Biopsychosocial Perspective
XIE Xingwei,LIU Chunmei,LIU Shuxian,SHEN Hang,ZHANG Daolong,ZHONG Liping,KONG Lingwei
629 Diagnosis and Treatment of a Patient with Liver Abscess—to Identify the Cause of Fever with General Practice Diagnosis Strategy
CHEN Li,LU Gang,ZHOU Ping,LIN Chengbiao,LU Jingjie,ZHU Yanyan

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1