Links

February 2020,Volume 23,No.4 Contents in Brief

377 Quality Evaluation and Content Analysis of Lifestyle and Dietary Guidelines/Consensus on Secondary Prevention of Myocardial Infarction
LI Wenjiao,CHENG Lyu,ZHAO Mengzhu,RAO Chang,JIN Changde,JIN Yinghui,LI Yan
388 The Role of General Practitioners in China's Medical and Health System
WANG Ronghua,WANG Suping
395 Analysis on Implementation Difficulties of Family Physician Policy Based on Ambiguity-Conflict Model
WANG Anqi,YIN Wenqiang,MA Guangbin,ZHOU Longde,ZHAO Zixuan,CHEN Xingmin,YANG Xueling,TANG Changhai,HAN Yan,LI Lingyu,CHENG Cheng,CHEN Zhongming
403 Current Situation of Service Ability in Primary Health Care Institutions and Corresponding Improvement Measures in Wuhan
LI Li
409 Resource Allocation Equity of Chinese General Practitioners Based on Lorenz Curve and Gini Coefficient
ZHANG Huayu,MIAO Yudong,QU Xiaoyuan,WANG Liuyi,WANG Juzhen,GU Jianqin
414 Distribution Equity and Development Trend of General Practitioners in Shandong Province during 2013—2016
CHENG Yanmin,XU Yanfei,WEN Nan,MA Xia,WANG Fan
419 Effectiveness Evaluation and Improvement Strategy of Family Doctor Team
HOU Jin
424 Value of Obesity Indicators in Diabetes Risk Prediction among Middle-aged and Elderly People of Different Gender in the Community
ZHANG Xiaoxia,HUANG Junxuan,PENG Xin,XIE Yixian,BAO Xinyu,LIU Yan,CHEN Mengjiao,WANG Peixi
430 Target Organ Damage in Elderly Patients with Essential Hypertension and 25-hydroxyvitamin D Level
JI Yajing,WANG Xiaoli,QIAN Panpan,ZOU Xiaofang
436 Correlation between 6MWD and Body Composition in Patients Awaiting Bariatric Surgery
REN Ziqi,YANG Ningli,LIANG Hui,XU Qin
442 Effects of Blood Test Indicators on Pulmonary Infection in Patients with First-ever Ischemic Stroke
YANG Xinlei,WU Honghu,ZHOU Wei,XU Yuan,GE Yanqiu,YI Yingping
447 Characteristic of Lung Function Abnormalities in HFpEF
CHEN Haoran,MAI Miaomei,LI Geli,OUYANG Ruiping,HE Jiehua,MI Huiying,ZHAO Qiuhang,ZHENG Gengfeng,CHEN Jue
453 Correlation Analysis between Comorbidity and Functional Recovery after Stroke in Middle-aged and Elderly Patients with Acute Ischemic Stroke
LIU Yuhua,GUO Fuqiang,WANG Jianhong,YANG Jing
459 Implementation of Referral Appointments in Contacted Residents Receiving Family Doctor Services
CHEN Xiaoyan,CHEN Bin,LUAN Wei,LI Ting,LU Haifeng
463 The Effect of Family Doctor Service Reform Based on Increasing the Corresponding Visiting Rate of Contracted Residents
CHEN Bin,CHEN Xiaoyan,LU Haifeng,LUAN Wei,LI Ting
468 Analysis of the Status Quo of Policies on Contracted Family Doctor Services in Taiyuan Based on In-depth Interview
ZHANG Yaoru,SU Tianzhao,CHAI Qihui,WANG Xiao
473 Effect of Customized Precise Management Services in Contracted Family Doctor Services People with Disabilities
MA Shanjun
477 Construction of the Outpatient-centered Model to Comprehensively Manage Diabetes in Community
GU Wenjuan,CHEN Xubo,JIANG Minmin,LIU Jie,ZHANG Ming,FAN Liangliang,YE Jianhua,MA Yixin,FAN Qingsong
483 Mental Health Literacy and Influencing Factors among Community-dwelling Residents in Shanghai
ZHAO Keying,HE Yanling,ZENG Qingzhi,YE Lu
490 Investigation on Medication Compliance of Patients with Severe Mental Disorders and Its Influencing Factors in the Community of Wuxi
WU Yue,FAN Jie,BAO Zhaohua,GUO Ting,TANG Li,FENG Wei,SHEN Wenyan,LUO Ying
495 The Impact of Time of Delivery on Delivery Outcomes
SUN Fangcan,HAN Bing
499 Advances in Information Continuity in Transitional Care for Elderly Patients with Chronic Diseases
SHI Xiaoliu,GENG Guiling,GAO Jing,HUA Jianing

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1