Links

January 2020,Volume 23,No.3 Contents in Brief

 251 Current Situation and Prospect of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Community Management in China
CHEN Mingmin,YE Kangli,XU Zhijie,REN Jingjing
257 Review of Screening Methods for Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Primary Care
PAN Zihan,CHI Chunhua,ZHENG Jiaqiang
266 Review of Risk Factors Screening of Postpartum Depression and Its Interventions
LI Yuhong
272 Establishment of General Practice Department in General Hospitals:a Survey
QIU Yan,LIU Ying,REN Wen,QIN Hongli,REN Jingjing
276 Associations between HbA1c Glycation Index and Risk of Chronic Complications of Diabetes Mellitus
ZHONG Yuling,FAN Haozhi,ZHANG Ru,WANG Hongliang,ZHANG Wei,TIAN Ting,
WANG Qingqing,ZHANG Liuxin,WANG Jie
281 Relationship between Ejection Fraction and the Efficacy and Prognosis of Low-dose Spironolactone in the Treatment of Ejection Fraction-preserving Heart Failure
KANG Rui,CHEN Ke,XIE Xiule,XU Jie
289 Predictive Value of Psychological Scale Combined with Clinical Data for Non-specific Chest Pain before Coronary Angiography
DING Feng,GUO Lin,LIU Xi,ZHAO Xingsheng,Siqingaowa,ZHANG Jie
294 Association between Metabolic Syndrome and the Level of High-sensitivity C-reactive Protein in Patients with Schizophrenia
YAO Xianhu,XIA Lei,LI Wenzheng,ZHU Mei,TAO Degang,LIU Huanzhong
299 Application of Multimodality Imaging Scoring in Evaluation of Endometrial Receptivity in Patients with Recurrent Spontaneous Abortion
JIAO Yan,SHUI Xujuan,YU Caicha,HU Chunhong
305 Relationship between Depression and Suicidal Ideation in Pregnant Women and Its Risk Factors
YANG Wenjiao,CHEN Yu,XIAO Chaoqun,CHEN Weichen,GAO Yuanmin,WANG Jing
312 Serum Tenascin-C and Abdominal Aortic Calcification in Peritoneal Dialysis Patients
LIU Yuan,SUI Xiaoni,WANG Anyang,WANG Junnan,REN Caixia,WAN Meiyan
319 Mediating Effect of Perceived Stress between Self-acceptance and Postpartum Depression among Puerperas
LIAO Peipei,LI Yuhong,WANG Fengying,ZHANG Liu
323 Influencing Factors of Community Hypertension Contract Patients Participating in Chronic Disease Health Management
JIANG Changyong,YANG Mei,HU Wei
327 Effect of Health Literacy on Self-management Behaviors in Patients with Hypertension
XIE Kuifang,WANG Yuqing,ZANG Xiaoying
333 Influencing Factors of Healthcare Seeking Behavior of Hypertension Patients:an Analysis Based on Anderson's Model
MAO Qi,YU Yi,LIU Xiaoqiang,XUE Chengbing,XU Aijun
338 Predictive Value Analysis of Framingham Hypertension Risk Prediction Model in Xinjiang Kazakh Herdsmen
XU Yuezhen,WANG Jiawei,LIU Jinbao,FAN Qiongling,LUO Yuanyuan,ZHAN Huaifeng,
WANG Hongjun,CHEN Rui,TAO Ning,YOU Shuping
344 General Practitioners' Understanding and Experience of the Leicester Assessment Package in Community:Qualitative Study
HAO Lixiao,JIA Jianguo,CHEN Lifen,WANG Ting
348 Evaluation of Position Transition Training Effects on General Practitioners Based on Reaction Level of Kirkpatrick Model
QIN Hongli,LIU Ying,REN Jingjing
353 Analysis of Low-dose High Resolution CT Imaging Features of Pulmonary Alveolar Proteinosis with Volumetric Data
YANG Fan,XIAO Zhengyuan,WEN Xiaoling
358 Ultrasonic Features of Invasive Ductal Carcinoma and Its Molecular Subtypes in Young Women
LYU Qi,WU Jungang,JIA Chunmei,CHEN Fei,WANG Jingjie,HU Tian
362 Research Progress on Preventive and Therapeutic Effects of Probiotics on Diarrhea Caused by Different Pathogens
ZHANG Nan,ZHU Huadong

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1