Links

December 2019,Volume 22,No.34 Contents in Brief

4157 Evaluation Research on the Influence of Papers Written by Young and Middle-aged Authors in the Field of General Practice in China from 2013 to 2017
WANG Haiyan,XU Yanli,YAN Xingmin,WANG Yang,SONG Yang,ZHENG Wenwen,
WANG Fengwei,YIN Ligang,HAN Jianjun,MA Zheng
4166 Prevalence of Comorbidity among the Elderly and Its Impact on Healthcare Expenditure in China
JIN Xiuze,LU Yun
4172 The Effectiveness of Supportive Policies for the Implementation of Contracted Family Doctor Services in China:Current Status and Potential Problem Analysis
SUN Huajun,ZHANG Lingling,TIAN Hui,LI Di,WEI Keshuai,DU Yue
4179 Teaching Model and Evaluation System of General Practice Training in Germany and Its Enlightenment to China
ZHANG Yong,HUANG Rongcai,JIANG Pin,LI Jiehua,TANG Haiqin
4184 Australian Chronic Disease Management Plan and Its Enlightenment to China
YING Liang,YANG Hui
4190 Incentive Policies for Allocating High-quality Health Resources to Primary Healthcare Institutions: an Analysis from the Perspective on Policy Tools
ZHANG Jiarui,ZHANG Shu'e,YIN Dong,FAN Lihua,HUANG Ying,ZHAI Chuncheng,
SHI Lei,SUN Tao
4197 Comorbidity Management Model in Elderly in China Based on the Theory of Complexity Science
WU Tingting,LU Yun,AI Dandan,CHEN Chen,CHANG Feng
4202 Current Situation of Human Resources System Construction in Primary Health Care and Its Influencing Factors in Beijing
Zhang Kai,Wang Meiqing
4209 The Weekend Outpatient Services Delivered by Community Healthcare Institutions in Shanghai
ZHANG Jingya,WAN Heping,QIN Yan,TAO Lei,WANG Hong,SU Lina,LIU Jingjing,SUN Xinran
4213 Neutrophil-to-lymphocyte Ratio and 5-year All-cause Mortality in Patients with Heart Failure
LUO Faxin,YE Ziliang,ZHU Jijin
4219 Incidence and Influencing Factors of Hyperuricemia in Hypertensive Populations
LIU Weida,ZHANG Licheng,WANG Yong,LUO Yanxia
4225 Sex Specificity of Metabolic Changes in Hypertensive Patients with Primary Aldosteronism
RONG Liwei,LUO Qin,WANG Menghui,ZHANG Delian,NUERBIYA·Abudusailamu,TAO Weijun,LI Nanfang
4234 Mechanism of Dietary Management for Lactating Mothers in the Prevention and Treatment of Infant Eczema
LIU Yanan,LI Zhongyuan,WANG Yu,LI Yanmei,LIU Xiao,HU Xiaohong
4240 Long-term Effect of Peer Support Intervention on Diabetes-related Knowledge Level and Self-management in Type 2 Diabetic Patients
LIU Hongjie,SHI Hongmei,XING Lili
4246 Home Blood Pressure Monitoring and Health Education Analysis in Hypertensive Patients of Different Ages
FENG Guofei,JI Yutong,YUAN Hui,XIE Zhiquan,CHEN Yingyi
4251 Effects of Fasudil and Different Doses of Rosuvastatin on Coronary Slow Flow
LI Lizhuo,ZHENG Mei,LI Weicong,ZHAO Qingzhen,ZHEN Yuzhi
4256 Correlation between Chronic Constipation and Mental Disorders
FAN Wenbin,LAN Haibo,XIE Yanpeng,YANG Xiangdong
4261 Effects of Anxiety on Blood Pressure Variability,Endothelin-1 and Nitric Oxide in Elderly Patients with Hypertension
WANG Shujuan,CUI Jianguo,QI Jie,YANG Yang,YANG Qianqian,ZHANG Qingtan
4266 Health Literacy Knowledge,Health Education-related Attitude and Practice among GPs in Zhejiang
QIU Yan,WU Linfei,REN Wen,LIU Ying,LIU Juanjuan,TANG Hongmei,QIN Hongli,ZHU Lu,
REN Jingjing
4272 General Practitioners' Turnover Intention and Related Factors in Pudong New Area,Shanghai during the Implementation of the "Eight Incentive Policies":a Cross-sectional Survey
LI Youzi,ZHANG Tao,WANG Hongxing,ZHAO Qingfang,MA Shaozhuang
4277 Job Satisfaction and Influencing Factors among General Practitioners in Western China
ZHOU Xiaogang,CHEN Shuilin,LI Liqing,GAN Yong

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1