Links

October 2019,Volume 22,No.28 Contents in Brief

3401 Comprehensive Scientific Research Performance Evaluation System for Community Health Centers:a Specificity Analysis-based Optimization Study
LIU Qian,LIU Rui,HUANG Jiaoling,SHI Jianwei,CHEN Ning,YANG Yan,YANG Sen,ZHANG Hanzhi,WANG Zhaoxin
3406 Ranking and Prospect of Scientific Research Capacity of Community Health Service Centers in China(2019)
XU Kangjie,YU Dehua,SHI Jianwei,JIN Hua,CHEN Chen,HUANG Jiaoling,WANG Hui,WANG Zhaoxin
3411 Recognition of the 2019 Comprehensive Scientific Research Performance Evaluation System for Community Health Centers and the Results:a Survey
BO Xiaojie,SHI Jianwei,HUANG Jiaoling,WANG Zhaoxin,WANG Hui,GONG Xin,PAN Ying,SHI Xiaoxiao,LU Yuan,YU Dehua
3415 Impact of Collaborative Drug Therapy Management Mechanism on the Utilization Structure of Outpatient Care in Medical Institutions in Shanghai,China:an Interrupted Time Series Analysis
TANG Zhenqing,HE Jiangjiang,TANG Mi,ZHANG Tianye,ZHONG Heng,LI Lili,WAN Heping,JIN Chunlin,YANG Yan
3420 Empirical Research on the Per Diem Payment for Hospitalization of Hospice Care in Community Health Service Center
WU Yumiao,PENG Ying,LIU Tongyin,WANG Linan
3424 Studies on Transformation Cases of Chinese and American Medical Service Modes Based on Transformative Learning Collaborative Theory
HUANG Yanli,CAO Peiya,LUO Xiaolu,ZHU Xingyue
3432 Intention of Using Internet-based Chronic Disease Management among Community Physicians and Nurses:an Analysis Using the Hierarchical Linear Model
HUANG Zhijie,ZHANG Xuejiao,CHEN Baoxin,ZHOU Ya,WU Maofu,SUN Zhihui,YU Xiaocen,XIAO Qian,ZHENG Xiaofen,WANG Jiaji,CHEN Wenru,ZHOU Zhiheng
3438 Practice and Thinking of Health Management Services Provided by General Practitioners in the Functional Community in Changning District of Shanghai
JIANG Ping,ZHENG Xing,BI Fangfang,WU Qiong
3441 Service Quality Evaluation of Community-based TCM Health Management Delivered by the Family Doctor-led Team Using the SERVQUAL Scale
HOU Jin,CAI Liqiang,KANG Jianzhong,TANG Hongwei
3446 Effectiveness of Interventions Co-delivered by General Practitioners and Specialists in Populations at High Risk of Ischemic Stroke in the Rural Community
ZHU Lifang,ZHUANG Junpeng,ZHAO Shuhua,LI Yuanzhao,ZHENG Shuping
3451 "General Practitioner-Specialist" Model in Mastering Inhalation Skills for Patients with Asthma
ZHAO Jiayi,ZHANG Rong,LI Xia,HAN Yiping
3455 Interventional Effect of the Closed-loop Management by Family Physicians Team on Patients with Coronary Heart Disease
XU Weigang,PENG Derong,CHEN Chen,SUN Chaojun,BO Haiyan,FANG Yabei
3461 Community-based Fall Prevention Strategies Evaluation for Primary Osteoporosis in Elderly People
YUAN Yuan,LI Bin
3465 Community-based Application of Clinical Assessment Scales in China
YING Meike,LI Shuai,REN Wen,REN Jingjing
3468 The Ability and Role of General Practitioners in Rare Diseases
ZHANG Shimin,WANG Junxia
3472 Survey on the Expectation of General Practice:Community Perspective
WU Hengjing,WU Jing,ZHAO Xinxin,CHEN Lin,LIU Hui,WU Juanli,LI Jue
3476 Practice and Experience of Integrating National Public Health Related Medical Projects into General Practice Training
LI Liqi,FENG Mei,WANG Xiaoxu,MA Ke,LI Xiaojing,QIAO Aichun,WANG Jianhua,JIANG Li,ZHANG Xiaoyang
3479 Practice and Exploration of Integrating Palliative Care into General Medical Education and Training
LI Xiaojing,QIAO Aichun,LI Liqi,ZHAI Yanping,FENG Mei
3482 Competence-oriented Evaluation System for Standardized General Medicine Residency Training
JIANG Jingjin,CHEN Shaohua
3486 Effect Evaluation of "Internet +" in the Examiner Training of General Practice Skills Assessment
JIANG Jun,MIN Han,XIANG Yuanyue,HUANG Min
3490 Recent Advances in Attractiveness of a Career as a General Practitioner
GAN Yong,YANG Tingting,YANG Yudi,LIU Jianxin,LU Zuxun
3495 Exploratory Analysis of Competency Indicators for General Practitioners
LU Zhimin,LU Ping
3501 Research on Motivate Mechanism of Family Doctors Based on Two-Factor Theory
LIAN Lu,ZOU Murong,HU Dan,CHEN Jiaying
3505 Barriers for General Practitioner Trainees Becoming Registered General Practitioners:a Survey
WANG Ronghua,LI Yuntao,JI Guozhong,YUAN Qinbo,LU Xuemei,AN Jinhui
3510 Current Situation and Influencing Factors Toward Death Anxiety in Community Residents
SONG Zimin,WANG Yuanyuan,LIU Weiwei
3516 Current Status of Self-management among Patients with Coronary Heart Disease and Its Influencing Factors in a Community in Shanghai
XU Weigang,PENG Derong,CHEN Chen,SUN Chaojun,DU Xiaoben
3523 Chronic Bronchitis Health Literacy and Influencing Factors among Primary Health Care Workers
CHEN Yuhu,WU Yun,BUZUKELA·Abuduaini,YALIKUN·Sailai

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1