Links

September 2019,Volume 22,No.26 Contents in Brief

 3139 Fundamentals of Case Study Research in Family Medicine and Community Health
Sergi Fàbregues,Michael D Fetters(writing),ZHAO Xinyue,WANG Yang(translators),HAN Jianjun,XU Yanli,YANG Hui(reviser)
3145 Fundamentals of Qualitative Analysis in Family Medicine
Wayne A Babchuk (writing),MA L,WANG Yang(translators)HAN Jianjun,XU Yanli,YANG Hui(reviser)
3154 Epidemiological Features of Death Cases of Ebola Virus Disease,Sierra Leone
WU Chen,ZHANG Yixiong,Meesaq Ahmad,TAN Boyu,YUAN Zijie,ZHANG Yu,CAI Yi,LI Yanyan,PENG Yunling,WANG Bin,James Bangalie Turay
3159 Screening of Optimal Liver Protection Scheme for Acute Liver Injury Induced by Transarterial Chemoembolization in Primary Liver Cancer
WU Zhonglin,WU Yongchao,RONG Xiaocui,GU Tieshu,HAO Xiaoguang,YANG Dongqiang,LI Shunzong
3165 Effect of Tomatis Listening Therapy on Sleep Structure in Patients with Acute Cerebral Hemorrhage
CHENG Jie,WANG Qian,DONG Lihuan,WANG Weiliang
3171 Acknowledge and Use of Automatic External Defibrillators among the Resident in China
NI Shaozhou,ZHU Jiayong,LI Shunqing,JIN Xiaoqing
3175 Relationship between Infection and Frailty in Elderly Patients on Maintenance Hemodialysis
CHEN Yan,YE Hanyang,LI Zhanyuan,JIN Lingwei,ZHOU Zhihong,ZHENG Yu
3179 Clinical and Pathological Features of High-risk HPV-negative Cervical Cancer
CHEN Wenzeng,CHEN Yaxia
3184 Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Serum Levels of Nitrogen Monoxide and Endothelin-1 and Corresponding Clinical Efficacy for Patients with Hypertensive Intracerebral Hemorrhage after Minimally Invasive Surgery
YAO Xiangrong,LYU Yunli,YOU Hong,ZHAO Bo,XU Ruishan
3191 Effects of CpG Oligodeoxynucleotides on Airway Remodeling in Combined Allergic Rhinitis and Asthma Syndrome
LI Hongtao,LIN Yusen,ZOU Xiaoling,LI Wenjuan,MENG Ping,ZHANG Tiantuo
3198 Research Status and Hotspots of Sedentary Behaviors:a Bibliometric Analysis
YU Zhen,PAN Liniu,ZHANG Shuang,CHEN Ying,JIANG Zongliang,SUN Naya,ZHANG Weihong
3203 Analysis of Research Status and Hot Spots about Integration of Medical and Elderly Care in China Based on CiteSpace Software
MA Siting,FU Hang,LI Guohong,SHEN Jie
3209 Multidimensional Analysis of the Healthcare Big Data Policy Documents in China
YU Qi,JING Shengjie,TAI Yangfang,WU Shengnan,CHANG Jiangyi,HE Peifeng
3217 Changes in High-risk Factors of Pregnancy and Application of Hierarchical Management in 2015—2017
ZHU Xuhong,JIANG Liyuan
3222 Association between Urinary Iodine Levels and Sensory Integration Dysfunction in Preschool Children
LI Dong,LI Ju,LI Li,GUO Huailan,WANG Jing
3227 Distribution of Serum Uric Acid and Risk Factors of Hyperuricemia in Children and Adolescents in Tangshan
CHEN Xinchun,KOU Yongmei,GU Xiaona,YANG Zhenpeng,ZHAO Yongsheng,YANG Xuebing
3233 Construction of a Performance Evaluation System for Elderly Care Institutions Delivering Integrated Medical and Nursing Care
XIAO Xiaohua,HUANG Zhuomin,WU Yafei,YAN Mengqi,LI Bei
3238 Localization of Subjective Cognitive Decline Questionnaire and Its Reliability and Validity Test
HAO Lixiao,HU Xiaochen,HAN Ying,JIA Jianguo
3246 Progress in the Mechanism of Pancreatitis Associated with Clozapine
LI Wenzheng,XIA Lei,HAO Rui,REN Zhenhua,LIU Huanzhong
3250 Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Refractory Epilepsy:Research Progress and Technology Optimization
PENG Yan,LI Yingxuan,LIN Hua
3255 New Developments in Stroke in HIV-infected Patients
GAO Haibin,LI Zimu,TANG Beibei,RUAN Qingting,LUO Longjiang,WU Xixi,JIANG Feng
3260 The Dilemma of Breast Cancer in Males and Research Progress
YE Zengjie,LIANG Muzi

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1