Links

August 2019,Volume 22,No.24 Contents in Brief

 2897 Interpretation of 2017 AAP Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents and Suggestions for General Practitioners in China
HU Wenjuan,QI Jianguang
2907 Occurrence of Chronic Complications in Community-dwelling Type 2 Diabetic Patients with and without Hypertension in Beijing after 10-year Standardized Management
SHAO Jincai,HU Dongming,WAN Gang ,LIU Deyuan,CHENG Shuyan,REN Yucui,XIAO Jun,ZHU Yanling,LI Hongfang,GAO Guijuan,SU Liping,MA Lihua,LI Yanfang,ZHANG Wang,HAN Fengrong,WANG Hongjun,ZHU Ruiying,SUN Chunyan,LYU Yuanyuan,XU Muxuan,JIA Yan,ZHU Ping,ZHANG Xuelian,YUAN Shenyuan
2913 Anorectal Manometry Analysis of Patients with Functional Constipation by Sex,Age and Accompanying Symptoms
YAN Xiaoni,YIN Yan,REN Xiaoyang,LYU Jun,YAO Wanxia
2918 Serum Vascular Endothelial Growth Factor Levels in Systemic Lupus Erythematosus Patients with or without Antiphospholipid Syndrome:a Comparative Study
XING Yixi,CHEN Weifei,XU Xiayu,LIN Qianqi,YAO Qicen,LI Jianhong
2924 Different Concentrations of Ozone Combined with Radiofrequency Ablation in the Treatment of Cervical Spondylotic Radiculopathy:a Comparative Study
ZHONG Yuanming,LI Jialang,LI Zhifei,ZHANG Yisheng,CHEN Zhen,LIAO Juncheng
2929 Risk Factors and Prognostic Impact of New-onset Atrial Fibrillation in Patients with Sepsis
ZHOU Shuqing,SHEN Tao
2933 Clinical Significance of D-dimer and Intestinal Fatty Acid Binding Protein in Patients with Acute Superior Mesenteric Vein Thrombosis
WAN Jia,YANG Yong,LI Shanshan,LI Guojian,MA Zhenhuan,YANG Guokai,DU Lingjuan
2937 Time Series Analysis between Environmental Comfort and Childhood Asthma
FU Guiqin,LIU Yanxiang,WANG Yakun,JIA Xiaowei,JIANG Ying,XIE Jianhui
2944 Study on the Management Effect of Community Chronic Diseases Active Reservation Health Management Model on Essential Hypertension
YANG Mei,HU Wei,JIANG Changyong
2949 Inner Experience of Postpartum Depression in Women:a Qualitative Study
LIU Yan,QI Weijing,ZHAO Lixia,ZHANG Ya,HU Jie
2955 Rational Application of Antidepressants in Pregnancy
ZHAI Qian,ZHANG Guofu,FENG Lei
2962 Effects of Iodine Deficiency in Pregnancy and Iodine Supplementation on Neurointellectual Development of Offspring
ZHANG Le,BAI Yu,ZHAI Xiaodan
2967 Interpretation of Immunohistochemistry for Mismatch Repair Proteins in Colorectal Cancer:Misjudgment and Solution
JIANG Wu,LING Yihong,WU Xiaodan,CAI Muyan,ZHANG Huizhong,LIN Yuzhu,DING Peirong,PAN Zhizhong,WAN Desen
2971 Clinical Analysis of Children with Incomplete Kawasaki Disease
NIE Ying,XU Huifu,CHEN Changjian,QIAO Jing
2975 Clinical Features,Diagnosis and Treatment of Six Cases with Infantile Fibrosarcoma:a Single-center Study
LI Shuo,ZHAO Weihong,HUA Ying,GAO Yangxu,SUN Qing,XIE Yao,WU Penghui,LU Xintian
2979 Clinical Features of Critically Ill Patients with Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome
MAO Xuelan,DENG Baocheng
2985 Analysis and Prediction Research of Death and Premature Death by Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Rural Areas of Liaoning Province from 2009 to 2016
TIAN Peiru,ZHANG Simeng,NI Ping,AI Cong,LIU Xiaobing,SUN Qiuhong,SHI Jingpu
2991 Characteristics of Thyroid Autoantibodies and Influencing Factors among Adult Population in Hefei Area
ZHANG Yaqin,CHEN Mingwei,WANG Youmin,DENG Datong,CHEN Tingting,YANG Fang
2996 Age-specific Cut-off Point for the Determination of Populations  of Late-onset Hypogonadism:a Study Conducted in Community-dwelling Middle-aged and Older Males in Chengdu
YANG Fan,JIANG Xiaobo,CAO Hongyi,TANG Yi,YANG Jing,REN Xin,KANG Jun,WAN Haiyan
3000 Value of a Combination of Ultrasound Examinations in Preoperative Diagnosis of Neck Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer
FANG Chao,WU Tingting,ZHOU Yingying,XUE Jun,YANG Weiwei
3005 Animal Experimental Study of Acoustic Radiation Force Impulse Imaging in the Assessment of Liver Fibrosis Severity
TONG Jin,CAO Chunli,MA Ting,LIU Shanshan,KANG Yanfei,XU Lihong,DU Tingting,LI jun
3011 Recent Advances in Internet-based Management of COPD
YANG Zhenjiao,CUI Miaoling,TAN Guirong,BAI Jing,ZHANG Xiaofang
3016 Advances in the Diagnosis and Treatment of Functional Constipation WANG Dongdong,WU Xiangbai

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1