Links

July 2019,Volume 22,No.19 Contents in Br...

 2267 General Practice Workforce in China:Development,Challenges and Outlooks
YANG Hui,HAN Jianjun,XU Yanli
2280 Operation Efficiency and Influencing Factors of Primary Healthcare Institutions in China
HUANG He,HU Linlin,LIU Yuanli
2286 Enlightenment of the UK Essential Healthcare System and Its Reform to General Practice Development in China
SHEN Shili,YU Xiaosong
2296 Problems and Countermeasures in the Development of Contracted Family Doctor Services in Achieving Healthy China Goals
FU Yingjie,WANG Jian,YU Lexin,YAN Weihua,KONG Yuejia
2301 Suzhou Mode for the Delivery of Contracted Family Doctor Services
WANG Qingqing,HU Yihe,WANG linchi,ZHANG Zhengji
2308 Implementation Status of the "1+1+1" Type of Contracted Family Doctor Services in Shanghai:a Qualitative Study
HUANG Cuiling,SHOU Juan,LI Yaling,LIU Yao,LI Nana
2314 Empirical Research on Contracted Family Doctor Services in Suburbs of Beijing in the Context of Healthy Rural Strategy
LIU Lanqiu,CAO Wenjun,WANG Xiaoyan,DONG Yi,JIA Dongmei
2319 Patients' Satisfaction and Influencing Factors of Critical Illness Insurance Services Delivered by Different Government Outsourcing Models
WANG Minghui,LU Guangchun
2325 Verification of a General Practitioner Services Effectiveness Evaluation in Shanghai:an Empirical Study
HUANGFU Huihui,LI Hongyan
2332 Construction of an Exercise Rehabilitation Program for Obese People after Bariatric Surgery
REN Ziqi,ZHANG Tianzi,YANG Ningli,LIU Ruiping,LIANG Hui,XU Qin
2340 Clinical Characteristics of Hypertriglyceridemic Waist Phenotype and Its Relationship with Pre-diabetes and Diabetes Mellitus
WANG Xiaohong,ZHU Shuangshuang,LIU Aiqun,LIU Qin,LI Yongqiang,XIONG Zhongxiang,GUO Ze,ZOU Hequn
2345 Acceptance and Associated Factors of 24-hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Patients with Standardized Hypertension Management
YANG Danhong,LIU Rui,GU Liyu,GAN Chunxing
2351 Ten-year Average Risk Assessment of Cardio-cerebrovascular Diseases and Fundus Lesions in Chronic Disease Patients
ZHANG Jiasheng,ZHANG Lili,ZHOU Weiguo,YUAN Jianmei,WANG Haizhou,XU Jufang,ZHENG Xiaoying
2356 Fall Efficacy and Its Influencing Factors among the Elderly in Nursing Homes
YAN Wen,ZHANG Xuemei,CHEN Qian
2361 Effect of Low-glycemic-load Dietary Intervention during Pregnancy on Gestational Weight Gain,Birth Weight and Length:a Randomized Controlled Trial
LING Yike,LI Li,WANG Haiqing,XIE Dongqin,MA Wanwan
2365 Rehabilitation Needs and Influencing Factors in Community-dwelling Schizophrenia Patients in Shanghai
GE Congcong,ZHANG Weibo,YANG Li,ZHANG Qiong,CAI Jun
2370 Anxiety Status and Influencing Factors among Family Members of Patients with Mood Disorders
LYU Hao,WAN Ailan,YU Junhai,SUN Weiming,YANG Zhaoxi,WU Guojiang
2374 Effectiveness of Learning with Mobile "100-day Training" APP among General Practitioners in Beijing:an Empirical Study
ZHANG Lei,ZHANG Ruiying,MA Li,WANG Chen
2380 Effectiveness of Supervised Outpatient Teaching Model in Standardized Hematology Training for General Practitioners
TIAN Ying,ZHANG Zhiyao,CHEN Wenming
2384 Pharmacological Analysis and Antihypertensive Effect of Xiaoyao Powders in Treating Menopausal Hypertension
LIU Xinqiao,WANG Ling
2388 Self-massage with Enzyme-rich Ginger Oil in the Treatment of Primary Dysmenorrhea:a Randomized,Double-blind,Controlled Clinical Trial
DENG Yun,YI Wei,YE Xiaoxin,ZHANG Lu,XU Zhirui,WU Danna,LI Zhaoxia,LIN Xiaoyang,GUO Shuailiang

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1