Links

May 2019,Volume 22,No.13 Contents in Brief

1511 Pediatric Resources and Medical Service Delivery Capability in Primary Healthcare Institutions in China
QIN Jiangmei,LIN Chunmei,ZHANG Lifang,ZHANG Yanchun,DONG Yali
1516 Conceptual Framework Model of Performance Evaluation of Family Doctors' Contracted Services
HUANG Jinling,CONG Ziwei,YANG Yang,ZENG Zhirong
1522 The Enlightenment of Value-based Pay for Performance Program in California on Improving the Performance Evaluation System and Incentive Mechanism of General Practitioners in China
WANG Simin,XU Wei,CUI Zidan,SHI Qionghua
1528 Standardized Workload-based Position Management for Community Health Centers
WU Jun,LIU Shanshan,JIANG Guoqiang,HUANG Jiaoling,YU Buqing,WANG Peng,HE Rongrong,ZHANG Yimin
1533 Ownership-related Differences in Efficiency of Community Health Centers
DONG Yali,QIN Jiangmei,LIN Chunmei,ZHANG Lifang
1537 Shared Mode-based Optimization of Disease Screening and Cost Estimation in Community Health Centers
WU Xiaodan,HE Jialin,YUE Dianmin,LI Juan
1542 The Personnel Allocation of Core Family Doctor Team for Contract Service under the People-centered Active Care Model
WANG Xiaogang,YANG Ziyu,DAI Xiaoyi,TAN Xue,ZHANG Jun,YANG Minrong,LIN Xi
1548 Development of a Service Capability Training Curriculum System for Family Doctor Teams
HUANG Rui,MA Xidan,XIAO Li,ZHU Jianjun
1554 Development of a Service Capability Building Evaluation System for Family Doctor Teams
LUO Xiaolu,HUANG Yanli,HAO Jiaping,MA Xidan
1559 Status Quo of Contracted Family Doctor Service in Wuhou District,Chengdu
LUO Xiaolu,HUANG Yanli
1566 Personal Lung Cancer Risk Assessment with the Rothman-Keller Method
LI Yawen,ZHANG Lu,ZHENG Qianwen,JIANG Min,ZHU Cairong
1571 Vascular Lesions and Risk Factors in Hypertensive Patients in the Community
ZHANG Man,LIN Shengqiang,YANG Yuming,HU Zhiqiang,WANG Haoxiang,WANG Jinming,YANG Zhipeng,HUANG Zhijie,ZHONG Yongyi,WANG Jiaji
1577 Clinical Analysis of Binge Eating Disorder in T2DM Patients
ZHENG Lili,ZHANG Qiu,LI Dongfeng
1582 Subtype Characteristics of Symptom-based Rome Ⅳ Functional Dyspepsia in Adults:a Clinical Survey
YAO Xuemin,JIN Ying,XU Hua,ZHU Hong,TANG Jinhai,LIN Lin
1587 Relationship between Common Chronic Diseases and Disability among the Elderly with In-home Care:a Case-Control Study
JIANG Zhiyue,LI Yumei,WANG Xiuhong,WANG Junhua,LI Fang,DENG Kaisheng,DAI Lili
1592 Clinical Outcomes and Related Factors of Coronary Microvascular Obstruction in Patients with Delayed Admission after Acute Myocardial Infarction
WU Duoyi,XU Heping,SUN Juan,LI Quanni
1598 Efficacy of Interventions with Dietary Fiber and Resistance Exercise for Patients with Gestational Diabetes Mellitus and Hyperlipidemia:a Clinical Study
DENG Yingpei,ZHAO Linyuan,PAN Feifei,WANG Jiake
1603 Effect of Visual Management on the Self-management Ability and Behaviors of Type 2 Diabetic Patients
ZHAO Ziyu,GAO Zhijuan,LU Jiayan,HU Xiaoxia,CHEN Jing,CHEN Peiyi
1608 The Management Effect of Type 2 Diabetes Service Package in Hongshan Street Community in Guangzhou City
SHEN Lijun,HUANG Chengfeng,KONG Ying
1613 Sedative and Hypnotic Drugs Use in Elderly Chronic Disease Patients Receiving Standardized Community-based Management
YANG Ying,SUN Yange,YAN Yan,LI Chao,LYU Kaimin
1617 Status of and Individual-specific Differences in Pharmaceutical Service Needs among Community-dwelling People with Disability
SHEN Mei,WU Jianping,SUN Ke,LI Yan,GUO Jing,HUANG Jiaoling
1623 Use of Small-dose Aspirin for Primary and Secondary Prevention of Cardiovascular and Cerebrovascular Diseases in Diabetic Patients: a Cross-sectional Community-based Survey
XU Qi,SHI Rong,DU Zhaohui,ZHANG Linying,ZHU Wenkui,TANG Xiaochun,YANG Lijuan,XUE Weibin,CAO Yi,QIAO Huihua,TU Dongyan,ZHAO Hui,XUE Jinhua,XUE Feng,WANG Minghao,LIU Lianyong
1627 Recent Advances in Cardiac Rehabilitation Adherence Assessment Tools
WANG Junhong,ZHANG Zhenxiang,YANG Qiaofang,WANG Peng
1632 Recent Advances in Health-promoting Behaviors Assessment Tools
LIU Jing,LI Lunlan,GAN Yuyun,LI Zhen

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1