Links

December 2018,Volume 21,No.36 Contents in Brief

 4415 Interpretation of 2018 ESC Guidelines for Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy
  ZHANG Haofeng,ZHANG Jun
4424 Congenital Anomalies in Children Born after ART Pregnancy and Spontaneous Pregnancy
  LI Sha,ZHANG Yunshan
4429 Relationship between Gestational Diabetes and Thyroid Disease in Pregnancy
  LIU Xin,WANG Shuping*,LYU Na,QI Caihui,WANG Zhenjing
4434 Analysis of Perinatal Complications and Comorbidities in Hebei Province
  WANG Xiaoxiao,LIU Qing,JIN Ying,ZHANG Yingkui,WANG Li
4439 Visualization Analysis on Metabolic Syndrome During Pregnancy in China
  FENG Ling,ZHOU Zhou,YANG Xiaodong,QIU Yuqin
4445 Study on Clinical Characteristics of Thyroid Nodules
  LUO Jingmei,FENG Jiagang,ZHAN Dong,MENG Qi,SHEN Yun
4453 Primary Hypertension and Vascular Compression of the Left Rostral Ventrolateral Medulla in Patients with Primary Hemifacial Spasm
  ZHAHG Qian,JIANG Lei,FENG Zhaohai,SHI Xin,MAIMAITIJIANG·Kasimu,HAO Yujun 
4459 Bowel Function among Rectal Cancer Patients Receiving Neoadjuvant Chemoradiotherapy before Operation and Temporary Colostomy
  WEN Yongshan,WU Xiaodan,LIU Qianwen,ZHONG Dongmei,ZHENG Meichun,QIN Huiying 
4464 Diagnostic and Prognostic Values of Quantification ELISA Interferon-γ Release Test Assays and Tuberculosis Skin Test for Tuberculosis Patients Undergoing Maintenance Hemodialysis
  LI Hong,XU Mingzhi,CHEN Ruman,AN Na,BAI Yafei,HUANG Xing,WANG Chunli,HE Jiqing,CAI Li,ZENG Xin,HAN Lizhen 
4471 The Distribution of Age at Menarche and Its Relationship with BMI among Adolescent Girls in Shaanxi
  WANG Zhenjie,LAN Xin,DANG Shaonong
4476 Changes in and Factors Influencing 25-hydroxyvitamin D Levels in Pregnant Women with Hashimoto Thyroiditis
  XIA Wei,ZHANG Chunyan,LI Pengqiu,BAO Mingjing,ZHANG Xuejun,YANG Yan,YANG Yi
4480 Temporary Balloon Occlusion of the Abdominal Aorta for Women with Pernicious Placenta Previa and Placenta Accreta Undergoing Cesarean Delivery
  HAN Yuwen,ZHENG Yanli,HAN Yun,XUE Lili
4485 Study on the Health Management Theory and Practice in Urban Community
  ZHOU Guangqing,FU Jing,XIA Yao,ZHAO Ruirui,ZHANG Longsheng,ZHU Hong,LI Wenyuan,DAI Meng
4489 Risk Factors for Lung Cancer among Residents over 65 Years Old in a Community in Shanghai:a Cross-sectional Study
  ZHANG Ning,ZHANG Xian,ZHOU Qianjun
4493 Role of Respiratory Out-patient Clinic Comprehensive Diagnosis and Treatment Center in Hierarchical Diagnosis and Treatment of Chronic Respiratory Diseases
  LI Fan,SHENG Chunfeng,GAO Zhen,JIANG Jiong,LIU Jun,ZHANG Jing
4498 An Investigation of the Effect of Integrated Drug Management and Intervention on Drug Usage in Community Patients with Chronic Diseases
  LIU Zhonghua,SHI Ling,KUANG Haidong,YU Bin,LEI Yun
4502 In Vitro Evaluation of Antithrombotic and Anticoagulant Effects of Shuxuetong Injection
  CHEN Yanming,XIA Ke,HE Yang,ZHAO Binxiao,ZHANG Zhongbing,JIANG Miao,ZHENG Shunliang,WANG Siyao,ZHOU Jianbo,BAI Fang
4506 Early Efficacy of High-dose Methylprednisolone Pulse in Treatment of Tuberous Sclerosis Complex with Infantile Spasms
  CHEN Hao,PAN Yangqiong,ZHANG Xiaoli,DU Kaixian,JIA Tianming,LI Xiaoli
4511 Effects of Yiqichutanyangyin Decoction on Objective Response Rate and Chemotherapy Side Effects and Progression-free Survival among Patients with Stage Ⅳ Squamous Cell Lung Cancer
  WANG Zhiguang,LIN Lizhu,LIN Juze,SHI Wei,CHEN Xinri,CHEN Lian,ZHANG Shijie,RONG Zhen
4515 Prevalence and Associated Factors of Anxiety and Depression in Patients Admitted for Chest Pain
  HAN Beibei, LI Yongguang, LI Shuai, ZHANG Yueli , LI Jingbo , WEI Meng, SHEN Chengxing
4521 Mediating Effect of Life Meaning between Family Functioning and Suicide Risk in Freshmen
  ZENG Haikuan,ZHAO Jiubo,ZHANG Xiaoyuan
4527 Analysis of Clinical Features of 22 Cases of Cryptogenic Multifocal Ulcerous Stenosing Enteritis
  LI Wenkun,LIU Kuiliang,WU Jing
4531 Prostate Abscess:Case Report and Review of the Literature
  LI Xianyong,ZHAO Hui,GUAN Runyun,GU Peng,CHEN Yuelong 
4537 Developments of ANXA2 in Autoimmune Diseases
  WANG Zengzeng,XU Ting,WU Min

Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1