Links

September 2017,Volume 20,No.25 Contents in Brief

 3067  Comparative Study on the Performance Appraisal of the General Practice  between UK and China

WANG Yu,ZHANG Xian-fu,WU Xue-qian,WU Hong-tao,WANG Chun-ping,LYU Jun

3075  Significance and Suggestions of Developing Functional Community Health Services in China

WANG Ting,JIA Jian-guo

3079  Status and Associated Factors of Lost to Follow-up in Community-based Chronic Disease Management

LI Lei,WU Xiao-jing,YAN Wen-jie,QIN Jun-ru,LIU Wei-wei

3084  Short-term Effect of Chronic Disease Patients with Long-term Prescription Policy on the Healthcare Quality of Contracted Patients and Policy Recommendations

LI Ting,LIN Qi-yi,HUANG Tao,YI Chun-tao

3088  Competencies of Grassroots General Practitioners in Jiangsu Province

LIU Hong,SHI Wei-hong,QIAO Xue-bin

3094  Community Awareness Level and Associated Factors of Hierarchical Diagnosis and Treatment System in Xuzhou

ZHAO Zhong-hui,MIAO Chun-xia,ZHUO Lang,JIANG Jin-xing,ZHENG Juan,LI Han-han,HUANG Wen-hao,LI Qiu-su,ZHAO Shi-hong

3099  Awareness Level and Associated Factors of Hierarchical Diagnosis and Treatment System in Rural Residents in Xuzhou

LIU Shen-jun,JIANG Jin-xing,MIAO Chun-xia,ZHUO Lang,LI Han-han,ZHENG Juan,GAO Xing-qun,LI Qiu-su,ZHAO Shi-hong

3104  Status and Associated Factors for Receiving First Contact Care Delivered by Community Health Institutions in Community Residents in Xuzhou During the Implementation of the Hierarchical Diagnosis and Treatment System

MIAO Chun-xia,ZHUO Lang,LI Han-han,WANG Wen-hai,JIANG Jin-xing,ZHENG Juan,HUANG Wen-hao,LI Qiu-su,ZHAO Shi-hong

3109  An Eight-year Cohort Study of the Effect of the Joint Control on Cardiovascular Events and All-cause Mortalitywith Type 2 Diabetes Mellitus

ZHUANG NingZHANG Jian-dongWAN Gang,GAO Li-juanBIAN ChuanCHEN Huai-ningCHI qingJIA Qiu-xiangSU Yan-liLIU Hai-qingZHANG Li-juanLI Gui-yingYAN Jun-shengXING JiaFENG Yun-feiXU Guo-qingCUI Ya-liZHANG fanXU Bao-zhen,YANG Guang-Ran,YUAN Shen-Yuan

3117  Perioperative Effect and Long-term Outcome of On-pump vs Off-pump Coronary Artery Bypass

HU Jia-xin,RUAN Xin-min,LIN Yu

3122  Clinical Manifestations and Serum Lipid Levels of Patients with Pulmonary Thromboembolism in Different Risk Stratificationand the Influencing Factors of Risk Stratification

ZHAO Xiao-yu,CHEN Ying-ying,YE Mao-sheng,WU sha,ZHENG Rui

3127  Predictive Value of Inflammatory Cytokines in Severe Acute Pancreatitis

ZHANG Hong-song,FENG Fang,FU Li-binQI YanCAI Hong-yan

3132  Values of Multi-target Stool DNA Test for Community-based Colorectal Cancer Screening

PENG Chen,JIANG Xiao-hua,JIANG Jing-wei,ZHENG Ping

3136  Clinical Features of Atypical Urinary Tract Infection in School-age Children

YAN Shi-jun,SUN Yu,QIAN Jing,PAN Qiu-sha

3140  Correlation between Epilepsy and Bone Metabolism in Adults

LI Man-tang

3144  Research Progress of Teacher Training in General Practice

WANG Rong-yingHE Zhen-yin,ZHAO Wen-wenWANG Ya-yi,ZHANG Min,SUN Meng-meng


Attachment

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1