Links

May 2017,Volume 20,No.13 Contents in Brief

 1531 Can ′Sixth Sense′ Play A Role in Serious Illness Prediction1534
Leon Piterman,HUANG Wen-jing,YANG Hui
1534 Practice of People-centered Integrated Health Services in the Netherlands and Its Enlightment to China
LUO Xiu,WANG Yi
1539 Correlation of Organizational Ownership Behavior with Job Satisfaction and the Mediating Effect of Job Embeddedness between Them in General Practitioners
WEI Hong-juan,LUO Qing-dong,ZHANG Shu-e,SHI Yu,XIE Feng-zhe,WANG Shuo,FAN Chao,ZHAO Yan,SUN Tao
1543 Construction of Comprehensive Evaluation Index System of Social Workers Involved in the Community Services of Patients with Severe Mental Disorder
ZHENG Hong,ZHUANG Jian-lin
1549 Evaluation of Interventional Effects of Family Doctor Service on Community Residents in Beijing
ZHU Zhao-fang,ZHAO Meng,SUN Guang-ning,SUN Hao-ming,YANG Hong-wei
1554 Family Doctor Service Evaluation by Beijing Urban Contract-signing Residents:A Qualitative Study
ZHANG Dan-dan,LIU Ying-jie,DU Juan
1558 Practical Effect of Family Doctor Service on Promoting Hierarchical Diagnosis and Treatment in Fangzhuang Community
WEI Xue-juan,WU Hao,YU Hai-yang,GE Cai-ying,JIA Hong-yan,WANG Li,GAO Wen-juan,HUANG Wen,LIANG Wan-nian
1563 Effect of the New Mode of Family Doctor Service in Desheng Community
GAO Feng-juan,WANG Pei-yu,SHI Yu-hui,HAN Zheng-zheng,MA Peng-tao
1568 Condition of Atherosclerosis in People with High-normal Blood Pressure and Effect of Serum Uric Acid on Their Atherosclerosis
WANG De-guo,LI Min,DING Yu-ting,ZHANG Ying,WANG An-cai,HE Qing-lan,SONG Jun
1573 Effect of Anemia on Acute Coronary Syndrome Patients Combined with Atrial Fibrillation Undergoing Percutaneous Comary Interventions
ZHANG Bo-yang,LIU Peng-fei,WANG Nan-nan,WANG Yu-bin,LIU Ru-chen,XIE Xiu-feng,YUAN Hai-feng,TANG Hai-hong,WANG Feng,CHEN Yun-dai,SONG Kang-xing,TANG Yi-da,GUO Cheng-jun,LI Yun-tian,MA Zhi-min,WANG Xian,HUANG Dang-sheng,WANG Shou-li,LI Tian-chang
1582 Value of Ultrasonic Testing Indicators and Serum Progesterone Level at the 7th Week of Pregnancy in Predicting Spontaneous Abortion
WANG Xiao-Hong,JIN Xue-hong,CHEN Peng-Long,FANG You-Ping,FAN Mei-Hua,MA Fang
1587 Clinical Characteristics and Prognosis of Intestinal-type and Diffuse-type Gastric Cancer
CAO Wen-jun,LI Min,LI Hui-juan
1592 Clinical Characteristics of Colonoscopy of Senile Patients
DENG Wei-ping,MA Juan,XU Li-shu,SHA Wei-hong
1597 Characteristics of Carotid Artery Lesion between Diabetic Patients and Non-diabetic Patients Undergoing Coronary Artery Reconstruction
SUN Xiu-qin,BAO Bing-nan,ZHAO Yi,ZHOU Ying-sheng
1601 Lipid Levels between Longevity Population and Non-longevity Population of the Uyghur Nationality in Hotan of Xinjiang and Its Influencing Factors
ZUNURAN·Baikeli,LI Shan,CHEN Feng-hui,CHENG Zu-heng,QIU Chang-chun,MAYILA·Wufuer
1606 Teaching Effect of Practical Teaching Model of HALC-type Standardized Training of General Resident Doctors
ZHU Wen-hua,FANG Li-zheng,DAI Hong-lei,CHEN Li-ying,ZANG Guo-yao,LU Chong-rong,XIA Jing-jing,ZHANG Jia
1610 Satisfaction and Influence Factors of Clinical Teaching Staff on Normalized Clinical Training Base of General Practitioners
MAO Yi-qing,JIANG Run-sheng,LI Wei-ming,SONG Ju-min,ZHOU Mei,WU Lin-xiong,LI Yan-jiao,ZHANG Yao,TIAN Bo

【Font:Minify Magnify】【Collection】 【Print】【Close

Related Articles

Copyright 2012 |  Journal of Family Medicine and Community Health | mail:zgqkyx@126.com | 京ICP备05034767号-1